Instytucje Kamień Pomorski
 1. Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, tel. +48 913821142, 91 3821146, 913821168

 2. Starostwo Powiatowe, ul Mieszka I 5b, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 23 120, fax 91/ 38 23 121

 3. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski

 4. Kamieński Dom Kultury, ul. Wysockiego 3A, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 24 227

 5. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 20 541

 6. Caritas Polska – Zespół w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski ul. M. Konopnickiej 20 A/4, tel. 91/ 38 21 896

 7. Jacht Klub Kamień Pomorski, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wilków Morskich 4, tel/fax 91/ 38 20 882

 8. Kamieńska Organizacja Turystyczna, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Słowackiego 1, tel. 609 358 205

 9. Liga Ochrony Przyrody, Oddział Miejsko-Gminny w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Konopnickiej 9, tel. 91/ 38 20 345

 10. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Gryf” w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 1, tel/fax 91/ 38 20 535

 11. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, 72-400 Kamień Pomorski, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolińska 9, tel. 91/ 38 20 541

 12. Związek Harcerstwa Polskiego – 2 Kamieńska Drużyna Harcerska „Kamyk”, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 9 - MOKiS, tel. 91/ 38 24 227

 13. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Kamieniu Pomorskim, ul. Wilków Morskich 4, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 382 09 10, 607 109 156, fax: 91/ 382 09 10