Ważne telefony Kamień Pomorski
  1. Komenda Powiatowa Policji, ul. Żwirki i Wigury 2, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 25 500, 38 25 511

  2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Wolińska 7d, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 32 75 610

  3. Sąd Rejonowy, ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pomorski, III Wydział Ksiąg Wieczystych: tel. 91/ 38 25 632, I Wydział Cywilny: tel. 91/ 38 25 626, II Wydział Karny: tel. 91/ 38 25 622, Oddział Administracyjny: tel. 91/ 38 25 623

  4. Prokuratura Rejonowa, ul. Moniuszki 1, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 20 188, fax 91/ 38 20 975

  5. Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 20 285

  6. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wąska 1, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 22 779

  7. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 20 144

  8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 22 456, 38 25 070

  9. Urząd Skarbowy, ul. Jedności Narodowej 5, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 20 054, 38 22 554, fax 91/ 38 21 946

  10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski, tel. 91/ 38 24 227